Slip kreativiteten fri

Aktivitet i klublokalet r

Aktiviteter i Klublokalet ved hallen

Kreative aftener i Ådum er et tilbud, som alle er velkomne til at være med til.

 Vi begynder i det nye år med mandag den 14. januar og onsdag den 6. februar fra

kl.19.00-21.30.

Vi inspirerer og hjælper hinanden omkring al kreativitet. Har du kun lyst til at mødes og snakke, er det også OK!

 Pris 25 kr. pr. gang. Tilmelding til Helle Bom, telf. 6134 8455 (gerne sms).

 Husk kaffekurven. Vi mødes i Klublokalet.

 Aadum Idræts- og Ungdomsforening.