Endnu en tak for multibane og legeredskaber

Efter en lang og spændende vej havde vi officiel indvielse af multibanen og legeområdet i november. Som det blev sagt ved indvielsen, så startede det for hen ved to år siden, hvor både elevråd, skolebestyrelsen og ansatte ved Ådum Børneunivers blev hørt for ide- er til at lave afløsning til den ”Røde legeplads”. Den røde legeplads er pillet ned nu. Mange foreninger i sognet blev inviteret til at deltage, på en eller anden måde, og det he- le resulterede i, at flere foreninger støttede op om projektet med økonomiske midler og hjælpende hænder.

Der skal især takkes for Øjvind Christensens og Michael Andersens hjælp for at koordi- nere arbejdet. Jytte Bjørslev skal også have en speciel tak, da hun trofast stod med frisk- lavet kaffe og smørebrød til hjælperne på arbejdsdagene. Jytte har også været min spar- ringspartner for at få multibanen finansieret. Det er officielt Aadum Idræts- og Ungdoms- forening, der står bag opførelsen af multibanen.

 

Sidst, men ikke mindst, igen en stor tak til sponsorerne og alle hjælperne. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre at etablere legeplads og multibane.

Vi mangler stadig at få højen lavet færdig med rutsjebane m.m., men det er meningen, det foregår til foråret, når højen har ”sat sig”. Rutsjebanen m.m. er indkøbt og betalt. Nedenfor kan man se, hvem der har bidraget til projekterne, og hvordan pengene er brugt. Vi har haft et samarbejde med kommunen, og på den måde har vi kunnet spare moms og fået mere for pengene.
– Arne Callesen, Aadum Børneunivers

Aadum I & U vil gerne takke skolen for det gode samarbejde, der har været omkring ar- bejdet med legeplads/multibanen. Især Arne skal have en stor tak for al den tid, han har brugt på projektet, arbejdet har været i trygge hænder under hans ledelse. Vi vil også ger- ne takke alle de frivillige, som har trukket læsset.
– Jytte Bjørslev, Aadum I & U

Billederne i denne folder er taget af Karl Andersen og Bodil Kronborg fra Ådum