Sankt Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum den 23. juni 11

Traditionen tro fejredes Sankt Hans aftenen i Ådum ved den smukke Teglværkssø, som i aftenens anlening var omkranset af de tændte fakler.

Kl. 19.30 begyndte pandekagebagningen for børnene med hjælp fra Kristian Vestgaard, og Borgerforeningen var klar med grillpølser og lune brød.

Heldigvis var der telt over grillen, så det var muligt både at grille og at købe i ly for bygerne. Bordene var dækket og pyntet med blomster i teltet ved siden af. Vejret forhindrede ikke den sædvanlig gode tilslutning, men fik mange til at vente med at komme til båltændingen.

Kl. 21 blev bålet tændt, og det brændte villigt i den vårde aften, dog i begyndelsen med en masse røg, som indhyllede den livagtige heks, der i år var lavet af Idrætsbørnehaven.

Mens bålet brændte, bød næstformand i Borgerforeningen Bjarne Thestrup velkommen til alle og især til taleren Bjarne Bundgaard, Ådum. Til alt held blev det tørvejr, da han fik ordet, og det varede lige, til talen var slut.

Bjarne Bundgaard talte on forandringer, som foregår hele tiden og nævnte, at der også er forandring, når vi tænker på det danske sprog. Han nævnte eksempler på ord og vendinger, som var almindelige i hans skoletid, men ikke længere findes i en ordbog. Til gengæld er der kommet mange nye ord ind i det danske sprog, ikke mindst fra andre sprog.

Som eksempel på et nyere ord nævnte Bjarne Bundgaard ordet udkantsdanmark, et ord, som bliver meget brugt. Han regnede det for en af de dårligere tilføjelser. Men gav en analyse af ordet, hvis sidste del, Danmark, ingen er i tvivl om. Det er omtalt allerede år 890 og står på runestenen i Jelling.”Jeg håber, ordet Danmark bliver i vort sprog i mange, mange år. Men hvad med tilføjelsen udkants- , som geografisk set betyder ”længst væk fra centrum”?

Geografisk er Samsøs nordspids centrum i Danmark, så vi er ikke længere væk fra centrum end folk i København, selv om vi nok ikke kan blive enige med dem derom.

Vor tids leksikon ”Wikipedia” nævner udkant som en fælles betegnelse for 30 kommuner, hvoraf kun de 20 er nævnt. Et af kendetegnene er, at den største by har mindre end 30.000 indbyggere og ligger mere end 40 km fra nærmeste stærke geografiske center.

Det er ikke den definition, jeg handler efter.

Jeg er dansker,vestjyde, og det bliver jeg ved med at være!”

Der var god applaus til disse ord, og en påskønnelse til både Bjarne Bundgaard og Knud Mogensen for deres indsats for en god aften.

Borgerforeningen serverede kaffe, og imens brændte bålet ned.