Jørn Esbjerg – kirkesanger i Ådum i 25 år

Den 1. april var det 25 år siden, Jørn Esbjerg begyndte som kirkesanger i Ådum. Jubilæet blev fejret i forbindelse med og fortsættelse af palmesøndagens gudstjeneste.

De mange kirkegængere på bænkene, Lise Esbjergs festlige orgelspil, præstens indledning til påskehøjtiden og med kordegn Jørn Esbjerg som forsanger blev det virkelig en højtidelig oplevelse.

Menighedsrådet indbød til reception i dagligstuen på Hjemmet. Et ualmindelig flot ta’ selv bord var det første, man fik øje på- med canapeer og små vandbakkelser med forskelligt frokostfyld, inden der rundedes af med kaffen.

Forskellige indslag mellem retterne gjode samværet så positivt og uforglemmeligt. Fra menighedsrådet skitserede formanden Hans Laurids Pedersen, hvor svært det havde været at overtale Jørn Esbjerg til at overtage stillingen i Ådum som kordegn og kirkebogsfører efter Svend Grønborg, der havde haft stillingen i 23 år. Det lykkedes for sognepræst Thorkild Højlund. Henvendt til Jørn Esbjerg forsatte menighedsrådsformanden: ” Du er en ildsjæl. Du har sans for kvalitet og ser sammenhængen mellem kirke og kultur. Du forener det musiske og det kirkelige og har den holdning, at man skal gøre det ordentligt. Vi er stolte af at have dig som medarbejder.”

Fra menighedsrådet overrakte Hans Laurids Pedersen et gavekort til træer. Samme gode idé havde kirkebetjeningen fået, og også fra dem var der plante-gavekort, som Jens Peter Kronborg overrakte. Mette Højlund overrakte en pengegave fra menigheden. Jørn Esbjerg takkede og var ikke i tvivl m.h.t. pengegaven: der kunne blive brug for at købe lidt ekstra jord til træplantningen.

En del tog ordet og takkede for Jørn Esbjergs gode indsats. Tove Christensen fra Husholdningsforeningen sluttede med at konstatere: ”Uden Lise – ingen Jørn.” Tidligere kirketjener Carl Evald Pedersen fik minder og smilebånd frem. Johanne Olesen takkede som tidligere menighedsrådsformand og nu fra Medborgerklubben. Sognepræst Hans Petur Kirkegaard nævnte: ”Det er en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Der er ingen problemer i samarbejdet, du gør det let at være præst.”

Jørn Esbjerg rejste sig og takkede . Også han havde forberedt noget godt for receptionsgæsterne. Først fortalte han, at der på hans eksamensbevis som lærer stod, at han var egnet til kirkesang. I 1980 skulle det prøves af, og han blev ansat som kirkesanger i Sædding. Derfor var det ikke så let at skifte til Ådum, men da en mand i 1986 i bogstaveligste forstand lå på knæ uden for hans dør, og det viste sig at være Thorkild Højlund, lod han sig overtale. Og det førte til et godt samarbejde mellem ham og Thorkild Højlund, ikke blot ved gudstjenester, men også i konfirmand- og korarbejde.