Generalforsamling for Rosendals venner

Med god tilslutning afholdt foreningen ”Rosendals Venner” den 17. marts den årlige generalforsamling på centret. Formanden Otto Pilgaard refererede i sin årsberetning til de afholdte arrangementer  i årets løb. Der har været mange besøgende og god opbakning omkring stedet.

Der udsendes nyhedsmail til medlemmerne, og den vil fremover være mere langsigtet.

Otto Pilgaard rettede en tak til alle frivillige hjælpere ved arrangementerne, og til dem, der trofast møder op, når der inviteres. ”Rosendal er et samlingspunkt for mange i Ådum,” sagde han” ja, faktisk i en stor ring her omkring.” Han sluttede med en tak til Sonja Hvid, der har været med i bestyrelsen, siden foreningens start for 10 år siden, og ikke genopstillede denne gang.

Sonja siger farvel efter 10 år som kunstven

  

Sonja Hvid takkede for ti gode år. Hun var i syv år sekretær, intil hun for tre år siden blev næstformand. ”Der er en sjæl i Skagen,” citerede hun og takkede Jørgen og Keld for den sjæl, som de har skabt på Rosendal. ”Det har været 10 dejlige år, og jeg vil fortsat komme til stedet!”

 

Billede: Sonja Hvid, Sdr. Omme, fik overrakt en smuk orkidé som påskønnelse for hendes

store indsats i bestyrelsen.

 

Regnskab, valg og foredrag

Frederique Johnsen aflagde et positivt regnskab til godkendelse.

Borghild Jørgensen, Skjern, blev valgt i stedet for Sonja Hvid.

Efter kaffebordets hygge og gode bagværk, fik Niels Aage Thomsen, Hoven, ordet og fortalte suppleret af billeder, den spændende beretning om Hoven Kvindehøjskole, der eksisterede 1891-1926.

Niels Aage Thomsen har udgivet en bog om skolen.

  Niels Aage Thomsen, aftenens foredragsholder, bagest th.

 

Fra venstre kunstnerne Benny Drewsen, Skovlund og Svend Aage Steffens, Hemmet.