Nyt fra Aadum Købmand ApS

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Harald Olesen – tlf. 9737 6930

Næstformand: Torben Lund Hansen – tlf. 9737 6696

Direktør: Karl Stenhøj Hansen – tlf. 9737 6305

Sekretær: Niels Møller Hansen – tlf. 9737 3775

Regnskabsfører: Hannah Bækgård – tlf. 9737 6321

Hilsen

Bestyrelsen