Generalforsamling i Aadum Købmand ApS

Generalforsamling  tirsdag den 8. marts 2011 kl. 19.00 i Ådum forsamlingshus

Ved den næste generalforsamling for Aadum Købmand ApS aflagde formanden Harald Olesen beretning. Han understregede, hvor værdifuldt det er for byen og sognet, at købmandsbutikken bevares. Året begyndte fornuftigt, men så fulgte der fire måneder med underskud, inden omsætningen i november og december rettede op på det.

Det er dog ikke nok, måtte han konstatere. Borgerne valgte i 2008, at man ønskede en butik i Ådum ved at købe anparter. Selskabet har tabt 50 % af egenkapitalen fra dengang og kan ikke igen i år tåle en længere periode med underskud. Butikken er helt afhængig af den daglige nødvendige omsætning.

Fra bestyrelsens side arbejder man med at finde besparelser. Det gælder bl.a. strømforbrug, hvor de gamle kompressorer ønskes udskiftet, og som der er søgt om i forbindelse med VE-midlerne.

Der er planer om en café i butikken, om at styrke de igangværende tiltag med juleoptog, hurtig meddelelse om ugens tilbud på mobilen, tilbudsavis på Ådums nye hjemmeside, forårsdag med spagnum og gødning m.m.

Harald Olesen sluttede med en tak til Helle Andersen og Karen Bang for en kæmpeindsats sammen med de unge lokale medhjælpere, til Dagmar Vestergaard for opfyldning på hylder og rengøring, til Find Andersen for hjælp med regnskab og i det hele taget for al frivillig hjælp.

Det fremlagte regnskab for 2010 viste en omsætning på 4.677.129 kr. Resultatet, som Karl Hansen gennemgik, havde selvsagt de 30 fremmødtes store bevågenhed. Det viser en omsætning på niveau med året før. Det er dog ikke nok til at give overskud. En minimum stigning på 5% er helt nødvendig, og så skal udgifterne endda holdes nede på det nuværende plan.

På valg til bestyrelsen var Peter Andersen og Dagmar Vestergaard. De modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Torben Lund og Niels Møller Hansen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Harald Olesen, Hannah Bækgaard og Karl Hansen.

Kohberg havde sponsoreret bollerne, der blev nydt til kaffen som aftenens sidste punkt.