Generalforsamling i Støtteforeningen for Ådum I&U tirsdag den 8. febr.

Formanden Tina Knak aflagde beretning, fortalte lidt om det forløbne års arrangementer og orienterede om planerne fremover.

På grund af for få deltagere nedlægges sommerfesten. Indtil for fem år siden festedes der en hel uge, men på grund af dalende tilslutning, blev festugen reduceret til tre aftener, der altså også slutter nu.

Støtteforeningen satser til gengæld på andre tiltag, som er blevet populære de senere år, bl.a. fastelavnsfesten i Hallen og traktortræk på Ådum Pulling Arena.

Støtteforeningen har i 2010 kunnet overdrage den nette sum på 75.000 kr. til Ådum I&U. Størstedelen af beløbet blev tjent ind på Traktortrækket.

Da antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres, blev kun Pia Thomsen valgt i stedet for Øjvind Christensen og Christan Vestergaard, der ikke ønskede genvalg.