Generealforsamling i Støtteforeningen for Ådum Børneunivers

Støtteforeningen for Ådum Børneunivers afholder generalforsamling i Klublokalet tirsdag d. 9 marts kl. 19.30

Dagsorden i følge vedtægter.

På valg er Tina Knudsen, Morten Kleister og Jan Christensen. Jan modtager genvalg!

Alle er meget velkomne!!