Opråb – hjælp søges

Vi er en initiativgruppe (læs foreløbig arbejdsgruppe) udsprunget af repræsentanter fra Idrætsforeningen, Hallen, Borgerforeningen, Skolen og skolens støtteforening, som gerne vil etablere en ny og tidssvarende legeplads/ aktivitetsområde og multibane på arealet mellem hallen, fodboldbanerne og bålhytten.
Men ligesom så mange andre gode initiativer i vores sogn, mangler vi hænder til hjælp med det videre arbejde i gruppen, før at projektet (formentlig) kan blive en realitet.
Det drejer sig om arbejdsopgaver som:

* Ansøgning om og administration af tilskudsmidler og sponsorater (der er allerede nedsat en gruppe)
*Udarbejdelse af og opfølgning på budget/likviditetsflow efterhånden som der (formentlig) modtages tilsagn om tilskud og sponsorater
*Projektering/gravearbejde
*Etablering af faldunderlag o.lign.
*Fjernelse af gamle ”røde” legeplads ved skolen
*Lave mad til frivillige hjælper
+ mange andre opgaver undervejs.

Ja arbejdsopgaverne er mange, så skulle noget af ovenstående have din interesse at deltage ved, som et positivt bidrag til at projektet kan blive en realitet, hører vi meget gerne fra dig.

Du kan kontakte skoleleder Erik Kongsholm på 9737 6029 for nærmere uddybning eller tilsagn om ”en hjælpende hånd” ☺.Du kan også skrive til erik.kongsholm@rksk.dk

HUSK: Ved fælles anstrengelser vil det blive et fantastisk tiltag, som vil give vores børn i sognet mange flere og bedre muligheder for leg, aktiviteter og tilbud om anderledes og nye fritidstilbud fra foreningerne.
Derudover giver det også sammenhold i sognet, når en fælles opgave er løst.