Generalforsamling i Støtteforeningen for Aadum I&U

Støtteforeningen for Ådum I & U
Tirsdag den 8. februar 2011
Kl. 19.00 i Ådum forsamlingshus
Dagsorden iflg. vedtægter, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer:
Velkomst
Valg af dirigent
Beretning v/formanden
Regnskab v/kassereren
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 18. januar 2011)
Valg til bestyrelsen
På valg er
Øjvind Christensen – modtager ikke genvalg
Christian Vestergaard – modtager ikke genvalg
Eventuelt