Læplantning

Sammen med Egvad Læplantningslaug og Ådum Hoven
Læplantningslaug tilbydes igen læplantning og småplantning
med tilskud.
Interesserede bedes melde sig inden 15. januar 2011.
Planlægning og projektering vil finde sted i januar 2011.
Arbejdet vil finde sted i efteråret 2011 og forår 2012 eller
senere.
Det er skovdyrkerforeningen, der er administrator.
Henvendelse til:
Verner Nybro, Ørbæk, tlf. 75 34 30 65
Niels Pagh, Hoven, tlf. 75 34 30 32
Villy Lauridsen, Hoven, tlf. 75 34 31 64
Bjarne Bundgård, Ådum, tlf. 20 47 79 10
Gunnar Nielsen, Ådum, tlf. 97 37 15 47
Erik Pontoppidan, tlf. 97 37 63 08
Kjeld Poulsen, tlf. 97 37 62 04