Idé- udvekslingsmøde i Ådum Forsamlingshus

Ordstyrer Suzanne Ditlevsen

Tirsdag den 9. november kl. 19-22

Godt 90 deltog i mødet, som næstformand for Borgerforeningen, Bjarne Thestrup, bød velkommen til. Niels Møller Hansen orienterede om Vindmøllepenge på 100.000 kr og VE-midlerne på ca. 2,2 mill. kr. Begge er éngangsbeløb.

Niels Møller Hansen fra ÅdumVE-gruppe fortalte lidt om de områder, som kan komme i betragtning, så som landskabsspleje, renovering af bygninger, idrætsanlæg m.v.

Ordstyrer Suzanne Ditlevsen, koordinator fra LAG (Lokal Aktions Gruppe) fortalte om LAG midlerne, hvor der i år er 3 mill. til Ringkøbing-Skjern kommune.

Efter en kort pause tog man igen plads, tænkte og snakkede sammen tværs over bordet om ideer, som blev skrevet op på de kendte små gule sedler og sat op på den lange foldedør ind til Jægerstuen.

Mens der blev drukkket kaffe ordnede Suzanne Ditlevsen forslagene efter emner. Blandt de mange udvalgtes 10 til videre bearbejdelse i grupper.

Grupperne samlede sig og valgte en tovholder, som fører projektet videre til fremlæggelse for Borgerforeningen ved et møde den ??? 9. eller 19. dec. Der skal være mindst tre i gruppen og to må gerne møde op til mødet med Borgerforeningen.

Ideer udkastet

Føgende 10 forslag fortsætter:

1. Cykelstier

2. Legeplads

3. Hal og skole

4. Byforskønnelse

5. Udstykninger

6. Unges projekter

7. Energi/ varmeforsyning

8. Ridestier

9. Erhverv (købmand)

10. Naturprojekter

Alle mødtes i salen til sidst og kort fremlagde hver gruppe deres idé, og hvordan de vil arbejde videre.

Til mødet med Borgerforeningen må der for hvert emne være:

1. projektbeskrivelse

2. budgetoverslag

3. Handlingsplan

Borgerforeningens formand: Lone Bech har tlf. 9737 6362 og mail: lone-bech@c.dk