Kategoriserede Indlæg: Generalforsamling

General forsamlingen i DSI Aadum Dagligvarehandel den 16 juni 2021

Dirigent var Harald OlesenStemmetæller var Jøren Christiansen og Margit Plauborg Beretning blev holdt af Niels Henrik Andreasen. Beretning taget til efterretning.Kasserer Christian Vestergaard fremlage regnskabet, det blev godkendt af de fremmødte. Valg til bestyrelsenNiels Henrik Andreasen og Christian Vestergaard, genvalgtJeppe…

Generalforsamling i Aadum Dagligvarehandel

Erik Pontoppidan blev valgt som ordstyrer og gav ordet til Niels Henrik Andreasen, som aflagde beretning fra Aadum Dagligvarehandel.  Der er nu lagt isolering på loftet over butikken, og Niels Henrik rettede en tak for støtte fra Ådumfonden og Vindmøllefonden,…

Generalforsamling udsat

Generalforsamlinger for Ådum Dagligvarehandel og Ådum Købmand Aps er flyttet til 15. april kl 19.00 i Ådum forsamlingshus

Aktivt år hos Ådum Købmand

Formanden for Ådum Købmand Bjarne Bundgaard kunne i sin årsberetning se tilbage på et aktivt år, hvor der  har været god deltagelse i arrangementerne i butikken og i den forbindelse også været stor frivillig indsats. Lokal opbakning vigtig Der er…

Generalforsamling Aadum Købmand Aps. 15. marts 2017

Onsdag den 15. Marts 2017 Kl 19.30 i Ådum Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Behandling af indkomne forslag 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det…

Et år med overskud for Ådum Købmand

Generalforsamlingen for Ådum Købmand samlede mange interesserede fra lokalområdet. 2015 er første hele år med Brian Pedersen som købmand. Han har gjort en kæmpe indsats for at drive en god butik tilpasset kundernes behov. Formanden Lasse Buhl udtrykte glæde over…

Generalforsamling i Ådum Købmand og dagligvarehandel

To generalforsamlinger blev holdt samme aften. Aadum Dagligvarehandel, den selvejende institution for butiksbygningen, indledte aftenen. Hans Laurids Pedersen blev valgt som aftenens ordstyrer og lagde op til god debat. Niels Henrik Andreasen aflagde beretning og nævnte om taget, at problemerne…