General forsamlingen i DSI Aadum Dagligvarehandel den 16 juni 2021

Dirigent var Harald Olesen
Stemmetæller var Jøren Christiansen og Margit Plauborg

Beretning blev holdt af Niels Henrik Andreasen. Beretning taget til efterretning.
Kasserer Christian Vestergaard fremlage regnskabet, det blev godkendt af de fremmødte.

Valg til bestyrelsen
Niels Henrik Andreasen og Christian Vestergaard, genvalgt
Jeppe Jepsen, valgt
Jørgen Christiansen og Kim Hedevang blev valgt til suppleanter.

Valg af revisorer
Torben Lund Hansen og Hans Laurids Pedersen, begge genvalgt
Revisor suppleant: Niels Hansen, genvalgt

2020 blev jo et år i Coronas skygge, med deraf følgende manglende aktivitet i og omkring
butikken.
Vi forsøgte så godt det var muligt at få gjort de ting vi nu plejer og gøre.
Vores tilbagevendende arbejdslørdag har vi ikke kunnet få afviklet på samme måde som vi
plejer, men jeg syntes nu det er gået meget godt alligevel.
De nye tagrender pynter rigtigt godt på butikken og den nye bagdør ligeså.
Der kom ekstra udluftning i taget under den øverste rygning og tak til vindmølle fonden for
hjælpen til og få udført disse ting.
Også en tak til Ådum fonden for hjælpen til og holde butikken i gang.
Vi har igen haft et godt og konstruktiv samarbejde med købmandens bestyrelse og tak for
det.
Også en tak til Knud Johst og Peder Olesen for diverse opgaver og julepynten.