Generalforsamlinger Ådum Købmand 2. september 2020 kl. 19.30 i Ådum Forsamlingshus

Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 15:46 af Lone Bech i kategorien Ådum Købmand.

Aadum Købmand aps

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, i henhold til det godkendte regnskab
 6. Valg til bestyrelsen

På valg er:
Øjvind Christensen (modtager ikke genvalg)
Christina Jørgensen (modtager genvalg)
Bjarne Bundgaard (modtager genvalg)

 • Valg af første og anden suppleant
 • Valg af revisor
 •  Eventuelt 

Bestyrelsen er vært ved kaffebord.

Af hensyn til køkkenet bliver vi nødt til at have tilmelding til dette arrangement. Det kan ske i butikken eller på mail til butikken 0500793@letkob.com  inden d. 31. august 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ved spørgsmål eller lignende henvendelse til formanden på   BB@panelbyg.dk

Den selvejende Institution

AADUM DAGLIGVAREHANDEL

Generalforsamlingen afholdes forud for generalforsamlingen i Ådum Købmand Aps.

Dagsorden:

 1. Beretning.
 2. Revideret regnskab til godkendelse.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Birgit Hansen (modtager ikke genvalg)
Tage Barslund Pedersen (modtager genvalg)

 • Valg af revisor og suppleanter.

På valg er:
Torben Lund Hansen
Conni Kviesgaard

 • Eventuelt