Årsprogram 2018/19

PROGRAM 2018-19 Side 1 og 2

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

Alle er velkomne til vore arrangementer, men vil du støtte Aadum Husholdningsforening, kan du blive medlem for 50 kr. ved henvendelse til
bestyrelsen, enten pr. telefon eller ved vore møder.