Deadlines til fonde

Ådum Andelsmølle-og Gødningsforenings Almennyttige Fond

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 1. December.

Ådum sogns Spare- og Lånekasses almennyttige fond

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 31. december

Ådum Vindmøllefond

Kontakt Bent Albertsen for nærmere information