Vejambassadører i Ådum

vejambassadør folder

Velkomstpakken indeholder:

Ved visning af denne folder giver vi dig mulighed for  at komme hurtig og billig med i fællesskabet I Ådum Sogn

  • Gratis medlemskab I Ådum Borgerforening Det 1. år du bor i sognet er du og din hustand gratis medlem af Ådum Borgerforening værdi kr. 125,-
  • ½ Kontingent i Idrætsforening Kontakt Idrætsforeningen i Ådum som gerne vil  besøge dig og fortælle  om de forskellige tilbud der findes .
  •  Ådum Købmand: Ådum Købmand v/ Marianne Christensen giver kr. 100,- i rabat på dit første indkøb!! Hør nærmere hvordan du modtager sms service vedr. tilbud.
  • Fællesspisning i  Ådum Forsamlingshus: To voksne kan spise gratis til næste fællesspisning. Husk tilmelding hvis dette er oplyst i Ådum Nyt

Adresser, telefonnummer m.m. findes  på www.aadum.com se her

Nyttige oplysninger, annoncer for foreningsliv finder  du også i Ådum Nyt som deles rundt i sognet  hver måned – husk at tjekke din postkasse.